Home
bekwaamheid
plaatsen
Info
zicht defecten
LASIK
LASEK
Contact
LASIK LASEK Femto/LASER brussels, brussel Flap/Mikrokeratom Allegretto/Allegro Lasik-Operation Myopie-Hyperopie-Astigmatismus
   

 
Mentions légales

 

Editeur du site

Vision Clinic
127 Fr Rooseveltlaan
1050 BRUSSEL - BELGIE
Tel: 00 32 (0)2 660 56 88
Fax: 00 32 (0)2 657 48 78
Email:

Bescherming van de gegevens

verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid van de uitgever zou niet wat de actualiteit, de nauwkeurigheid, de volledigheid of de kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie betreft verplicht kunnen worden. Elke verantwoordelijkheidspretentie tegen de uitgever, over te wijten gebieden van materiële of onstoffelijke aard aan het gebruik of non-exploitation van de verstrekte inlichtingen, of het gebruik van incorrecte of onvolledige informatie, worden fundamenteel uitgesloten in zoverre hij niet bewezen kan worden dat de uitgever verantwoordelijk voor een opzettelijke fout of grove nalatigheid is. Alle aanbod is zonder engement en onder elk voorbehoud. De uitgever reserveert zich uitdrukkelijk het recht om, delen te wijzigen aan te vullen of af te schaffen of het geheel van het aanbod zonder voorafgaand advies of om tijdelijk of definitief erover tegen te houden de publicatie.

Recht van de auteur en eigendom

De uitgever probeert om de auteursrechten van de grafieken, geluidsdocumenten videosequenties en teksten die bij alle publicaties worden gebruikt, om grafieken te gebruiken, geluidsdocumenten videosequenties en teksten die door hem worden gecreëerd of om op grafieken een beroep te doen, geluidsdocumenten videosequenties en vrije teksten van recht te eerbiedigen. Alle merken van fabriek en alle merken eventueel neergezet, vermeld in het aanbod Internet en beschermd door derden, worden zonder beperking op de beschikkingen van het recht specifiek van toepassing en de rechten van eigendom van de geregistreerde eigenaars voorgelegd. Het feit alleen een merk te vermelden betekent geenszins dat deze niet door de rechten van derden wordt beschermd! Het copyright voor de gepubliceerde onderwerpen, die door de uitgever worden gecreëerd, zelf, behoort alleen maar tot de uitgever van deze pes. Elke voortplanting of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten videosequenties en teksten in andere elektronische publicaties of gedrukte publicaties zijn verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Geldigheid van verantwoordelijkheid

Deze nee- verantwoordelijkheidsclausule moet als integrerend deel van het aanbod Internet beschouwd worden, dat aan dit EP terugstuurt. In het geval dat individuele delen of formuleringen van deze tekst niet, niet meer of volledig met de rechtstoestand zouden moeten overeenstemmen geldend, zullen de andere partijen van het document geenszins, noch in hun inhoud noch in hun geldigheid beïnvloed worden erover.

   
français LASEK home
[ français ]
français LASEK home
english LASEK home
[ english ]
english LASEK home
Vision Clinic LASEK deutsch
[ deutsch ]
Vision Clinic LASEK deutsch
© 2004 Vision Clinic . Alle Gereserveerde Rechten Verantwoordelijke uitgever | Contact