DE KLINIEK VAN HET ZICHT IN DE PERS

Oogingrepen komen regelmatig aan bod in nieuwsverslagen of persartikelen. Deze verslagen en artikelen stellen kandidaten voor refractieve chirurgie in staat om de gebruikte technieken beter te begrijpen alsook de resultaten die van deze ingrepen kunnen worden verwacht.

Hier zijn drie persberichten waaraan het team van Vision Clinic actief deelnam.

 

TV Nieuws

RTL-TVI TV-nieuwsverslag (2017): focus op ooglaserenbehandeling

 

Geschreven pers

Artikel gepubliceerd in het tijdschrift "ELLE" (2007): Zie zonder bril, de nieuwe chirurgische oplossingen. Klik hier om het artikel te lezen (PDF).

 

Artikel gepubliceerd in het tijdschrift "Ma santé" (2006): Er was een tijd dat ik bijziend was.

Klik hier om het artikel te lezen (PDF)