BIJZIENDHEID:  EEN TE LANG OOG, EEN ONSCHERP ZICHT OP AFSTAND

De lichtstralen komen samen voor het netvlies. De bijziende patiënt ziet onscherpt vanaf een afstand en van dichtbij. Sommige patiënten zijn ervan overtuigd dat bijziendheid met de leeftijd zal achteruitgaan of zal compenseren. In feite heeft een lichte bijziendheid (van 3 Dioptrieën) na 45 jaar een voordeel: de bijziende patiënt zal zonder bril kunnen lezen, omdat zijn bijziendheid hem in staat zal stellen om van dichtbij te kijken zonder aanpassing.

Een ruim scala aan chirurgische ingrepen om bijziendheid te corrigeren


"OPPERVLAKTE" TECHNIEKEN PRK, LASEK EN EPILASIK
LASERBEHANDELINGEN ZONDER SNIJDEN.

Oppervlaktebewerkingen zijn eenvoudig uit te voeren chirurgische behandelingen en vrij van ingreepcomplicaties.

De voorbereiding van het hoornvlies gebeurt door manueel wrijven van de chirurg in geval van PRK. Voor LASEK gebruikt de chirurg verdunde alcohol om het hoornvlies voor te bereiden. Ten slotte is EpiLASIK de meest recente oppervlaktetechniek waarbij de chirurg een geautomatiseerde motor gebruikt om het hoornvlies voor te bereiden.
De correctie wordt vervolgens uitgevoerd met de excimerlaser.

Deze technieken zijn zeer effectief voor het corrigeren van lichte tot gemiddelde bijziendheid (tussen 0 en 5 Dioptrieën). Boven 5 Dioptrieën, hoe meer de correctie hoog zal zijn, des te meer zal de patiënt worden blootgesteld aan een risico van abnormale genezing (Haze-fenomeen) en regressie (verlies van een deel van de correctie).
Hun grootste nadeel is het onmiddellijk postoperatief ongemak en een tragere herstelsnelheid.

Meer informatie over oppervlaktetechnieken PRK - LASEK - EpiLASIK


"Diepte" technieken van de cornea lasik en femtolasik technieken met snijden

Oogingrepen met snijden (LASIK en FemtoLASIK) eisen meer vaardigheid en ervaring van de chirurg. Het aantal van  ingreepcomplicaties is laag (1%).

Het chirurgische risico heeft te maken met het creëren van de kap of corneaflap. Deze flap wordt gemaakt door een geautomatiseerde microkeratome in het geval van LASIK of door een femtoseconde laser in het geval van FemtoLASIK
De correctie wordt vervolgens uitgevoerd met de excimerlaser.

Deze technieken maken het mogelijk om veel ernstigere afwijkingen te corrigeren dan de oppervlaktetechnieken: tot 12 dioptrieën.

Ze hebben het voordeel meer postoperatief comfort en een veel snellere herstelsnelheid te bieden dan oppervlaktetechnieken.

Meer informatie over technieken met LASIK - FemtoLASIK snijden


DIEPTE TECHNIEKEN MET DUBBEL SNIJDEN: DE RELEX / SMILE

Relex / SMILE is een speciale techniek die alleen door het bedrijf Zeiss is ontwikkeld. Ze wordt soms onjuist voorgesteld als een techniek zonder snijden.

Als is er geen sijding van een cap- of corneaflap, toch wordt er wel degelijk een dun snijfje hoornvliesweefsel of "lenticule" gecreëerd en dus zijn er twee snijvlakken.

De volledige ingreep gebeurt met behulp van de Femtoseconde laser waarmee een dubbele snede en een kleine tunnel in het hoornvlies uitgevoerd wordt. Vervolgens zal de chirurg de door de femtoseconde laser voorgesneden lenticule met een tang verwijderen doorheen de smalle tunnel.

Deze techniek kan bijziendheid tot 8 dioptrieën corrigeren. Het heeft een paar magere voordelen, maar ook een aantal nadelen.

Meer informatie over SMILE

PHATIC MYOPIC IMPLANTATEN

Het is niet altijd mogelijk om bijziendheid met de laser te corrigeren: het defect kan te belangrijk zijn of het hoornvlies te dun.

In dit geval kan de implantatie van een phatische intraoculaire lens het visuele defect corrigeren. De twee bekendste phatische lenzen zijn het ICL-implantaat van bedrijf Staar en het Artisan-implantaat van Ophtec.

Sommige fervente voorstanders van bijziende implantaten zetten uitstekende postoperatieve visuele kwaliteit en een omkeerbaar karakter van de behandeling naar voren. Al zijn de risico's laag, die zijn potentieel ernstiger dan laserchirurgie en de complicaties zijn niet altijd omkeerbaar. We zijn ervan overtuigd dat deze implantaten voorbehouden moeten blijven voor patiënten die met laser niet kunnen worden behandeld.

Meer informatie over implantaten - phakic intraoculaire lenzen

OOGLENSCHIRURGIE

Wanneer de patiënt ten slotte een vermindering van de gezichtsscherpte ten gevolge van cataract ondergaat, kan de ooglenschirurgie de cataract verwijderen en tegelijkertijd een lens plaatsen die het defect corrigeert.

"Heldere kunstlens chirurgie" of verwijdering van de cataractvrije lens is niet aanbevolen. Ten eerste wordt het kwetsbaardere oog van de bijziende patiënt blootgesteld aan een verhoogd risico op netvliesloslating en verder is de jonge patiënt van alle accommodatie ontnomen (vermogen om te focussen van dichtbij).

Meer informatie over lenschirurgie, multifocale implantlenzen en EDOF